سررسید اروپایی بزرگ مدل G110

سررسید اروپایی بزرگ مدل G110

سررسید اروپایی بزرگ جلد چرم مشکی مدل G110

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی بزرگ

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : داغی ( داغکوب )

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی مشکی ( دور دوخت دارچینی و مشکی )

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم