سررسید اروپایی بزرگ مدل G112

سررسید اروپایی بزرگ مدل G112

سررسید اروپایی بزرگ جلد دو تکه چرم و ترمو مدل G112

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی بزرگ

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : داغی ( داغکوب )

نوع جلد سررسید: دو تکه چرم و ترمو

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم