سررسید اروپایی بزرگ مدل G140

سررسید اروپایی بزرگ مدل G140

سررسید اروپایی بزرگ جلد چرم مشکی طرح سنگ مدل G140

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی بزرگ

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : لیزر روی پلاک فلزی

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی مشکی طرح سنگ

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم