سررسید اروپایی بزرگ مدل G160

سررسید اروپایی بزرگ مدل G160

سررسید اروپایی بزرگ جلد چرم زرشکی کروکدیلی مدل G160

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی بزرگ

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : لیزر روی پلاک فلزی

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی زرشکی کروکدیلی

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم