سررسید اروپایی بزرگ مدل G170

سررسید اروپایی بزرگ مدل G170

سررسید اروپایی بزرگ جلد نرم جیر مدل G170

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی بزرگ

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : لیزر یا پلاک مولتی استایل

نوع جلد سررسید: جیر ( جلد نرم )

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم