سررسید اروپایی بزرگ مدل G180

سررسید اروپایی بزرگ مدل G180

سررسید اروپایی بزرگ جلد سلفونی طرح سنگ مدل G180

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی بزرگ

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  :طلاکوب

نوع جلد سررسید: سلفونی طرح سنگ

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم