سررسید اروپایی مدلG201

سررسید اروپایی مدلG201

سررسیداروپایی جلد گالینگوری مدل G201

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : پلاک

نوع جلد سررسید: گالینگوری

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم