سررسید رقعی مدل G320

سررسید رقعی مدل G320

سررسید رقعی جلد دو تکه چرم قفل دار مدل G320

سررسید روزانه

قطع سررسید: رقعی

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  :لیزر

نوع جلد سررسید: دو تکه چرم قفل دار

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم