سررسید وزیری مدل G400

سررسید وزیری مدل G400

سررسید وزیری جلدچرم مدل G400

سررسید روزانه

قطع سررسید: وزیری

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : لیزر

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید