سال 98 سال چه حیوانی است؟

تقویم 98 : 

برخی از تولید کنندگان سررسید در طراحی صفحات اول تقویم و سررسید خود از نماد آن سال استفاده می کنند. برای این منظور باید بدانیم که هر سال به نام چه حیوانی است و اساس نام گذاری آن چگونه است.

سال 1398 سال خوک است.

این تقسیم بندی بر اساس طالع بینی چینی صورت می گیرد.

در جدول زیر می توانید نماد مربوط به سال های مختلف  را مشاهده فرمایید.

جهت مشاهده لحظه تحویل سال 98 کلیک کنید