تخفیف فروش جعبه یادداشت تبلیغاتی

تخفیف فروش جعبه یادداشت تبلیغاتی

جعبه یادداشت سلفونی هدیه ای نسبتا ماندگار و با قیمت مناسب است. معمولادر شرکتها و سازمان ها به یادداشتی کوچک برای درج مطلب نیاز است که غالبا برای این منظور اوراقی را به صورت سرچسب به کار میبرند. کاربرد جعبه یادداشت بسیار زیاد است که می توان حدود 200 برگ یادداشت درون آن قرار داد و با توجه به اینکه تاریخ مصرفی ندارد میتواند هم به عنوان هدیه پایان سال و هم در طول سال مورد استفاده قرار گیرد و پس از استفاده از اوراق آن مجددا داخل آن یادداشت قرار داد. قیمت آن به عنوان یک هدیه نسبتا پایین و استقبال از آن زیاد است. سالنامه گاموت این پروژه را برای حدود 50 شرکت مختلف انجام داده است که مشتریان محترم نمونه کارهای انجام شده را ملاحظه فرمایند. در معرض دید بودن این هدیه تبلیغ بسیار مناسبی برای شرکت هاست که هر روزه کاربر آن را مشاهده میکند و نام شرکت در ذهن مخاطب اثری ماندگار دارد. جعبه یادداشت به صورت جلد سخت (سلفونی) و چرمی قابل تولید است. مدل G800 سالنامه گاموت به صورت جلد سخت بوده و هدیه مناسبی در کنار سررسید 98 می باشد