شانزدهمین نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی

شانزدهمین نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی

با افتخار و پس از 5 سال شرکت در نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی امسال نیز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ، سالن 8 و 9، غرفه 143 در انتظار مقدم شما عزیزان هستیم.