جعبه یادداشت چرمی مدل G801

بلوک یادداشت چرمی ( جلد چرمی - داخلی تکرنگ چاپ )

جعبه یادداشت چرمی

نوع کاغذ : 70 گرم تحریر سفید تکرنگ چاپ

نوع جلد : چرمی

لوگو روی جلد : داغی

برای دانلود قالب بلوک یادداشت روی اینجا کلیک کنید

  • نوع:جعبه یادداشت چرمی مدل G801
  • جعبه یادداشت چرمی مدل G801: