ساک تبلیغاتی shopping bag

ساک های تبلیغاتی یا ساک خرید (Shpping bag) عموما بصورت مقوایی، سوزنی یا برزنتی تولید و عرضه میگردد. شرکت ها و سازمان ها در سمینارها همایش ها و یا نمایشگاه برای قرار دادن کاتالوگ و یا هدایای تبلیغاتی از آن استفاده میکنند.