سررسید اروپایی بزرگ مدل G112

سالنامه اروپایی بزرگ جلد دو تکه چرم و ترمو (روزانه - آستر بدرقه طرح سنگ - لوگو به صورت داغکوب - داخلی 70 گرم تحریر کرم - صحافی دوختی )

سررسید اروپایی بزرگ جلد دو تکه چرم و ترمو مدل G112

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی بزرگ

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : داغی ( داغکوب )

نوع جلد سررسید: دو تکه چرم و ترمو

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

"برای ورود به صفحه گالری عکس سررسید و سالنامه 98 گاموت کلیک کنید"

  • نوع:سررسید اروپایی بزرگ مدل G112
  • سررسید اروپایی بزرگ جلد دو تکه چرم و ترمو مدل G112:
برای دانلود فایل وکتور صفحه داخلی و لت سررسید اروپایی بزرگ 98 روی کلید دانلود کلیک کنید