سررسید اروپایی بزرگ مدل G140

سالنامه اروپایی بزرگ جلد چرم مشکی طرح سنگ (روزانه - چرم مشکی طرح سنگ - آستر بدرقه طرح سنگ - لوگو به صورت لیزر روی پلاک - داخلی 70 گرم تحریر کرم - صحافی دوختی )

سررسید اروپایی بزرگ جلد چرم مشکی طرح سنگ مدل G140

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی بزرگ

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : لیزر روی پلاک فلزی

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی مشکی طرح سنگ

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

"برای ورود به صفحه گالری عکس سررسید و سالنامه 98 گاموت کلیک کنید"

  • نوع:سررسید اروپایی بزرگ مدل G140
  • سررسید اروپایی بزرگ جلد چرم مشکی طرح سنگ مدل G140:
برای دانلود فایل وکتور صفحه داخلی و لت سررسید اروپایی بزرگ 98 روی کلید دانلود کلیک کنید