سررسید اروپایی بزرگ مدل G180

سالنامه اروپایی بزرگ جلد سلفونی طرح سنگ (روزانه - آستر بدرقه طرح سنگ - لوگو به صورت طلاکوب - داخلی 70 گرم تحریر کرم - صحافی دوختی )

سررسید اروپایی بزرگ جلد سلفونی طرح سنگ مدل G180

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی بزرگ

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  :طلاکوب

نوع جلد سررسید: سلفونی طرح سنگ

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

"برای ورود به صفحه گالری عکس سررسید و سالنامه 98 گاموت کلیک کنید"

  • نوع:سررسید اروپایی بزرگ مدل G180
  • سررسید اروپایی بزرگ جلد سلفونی طرح سنگ مدل G180: