سررسید اروپایی مدل G202

سالنامه اروپایی جلد چرم (روزانه - آستر بدرقه طرح سنگ - لوگو به صورت پلاک - داخلی 70 گرم تحریر کرم - صحافی دوختی )

سررسیداروپایی جلدچرم مدل G202

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : پلاک

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

"برای ورود به صفحه گالری عکس سررسید و سالنامه 98 گاموت کلیک کنید"

  • نوع:سررسید اروپایی مدل G202
  • سررسیداروپایی جلدچرم مدل G202:
برای دانلود فایل وکتور صفحه داخلی و لت سررسید اروپایی کوچک 97 روی کلید دانلود کلیک کنید