سررسید اروپایی مدلG201

سالنامه اروپایی جلد گالینگوری (روزانه - آستر بدرقه طرح سنگ - لوگو به صورت پلاک - داخلی 70 گرم تحریر کرم - صحافی دوختی )

سررسیداروپایی جلد گالینگوری مدل G201

سررسید روزانه

قطع سررسید: اروپایی

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : پلاک

نوع جلد سررسید: گالینگوری

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

"برای ورود به صفحه گالری عکس سررسید و سالنامه 98 گاموت کلیک کنید"

  • نوع:سررسید اروپایی مدلG201
  • سررسیداروپایی جلد گالینگوری مدل G201:
برای دانلود فایل وکتور صفحه داخلی و لت سررسید اروپایی کوچک 97 روی کلید دانلود کلیک کنید