سررسید دستیار اروپایی مدل G600

سالنامه دستیار اروپایی جلد نرم (هفتگی - لوگو به صورت پلاک - داخلی 70 گرم تحریر کرم - صحافی فنری )

سررسید دستیار

قطع سررسید : اروپایی 

نوع صحافی : فنری

لوگو روی جلد : پلاک

نوع جلد سررسید : جیر

نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی

"برای ورود به صفحه گالری عکس سررسید و سالنامه 98 گاموت کلیک کنید"

  • نوع:سررسید دستیار اروپایی مدل G600
  • سررسید دستیار، سایز اروپایی، کد G600:
برای دانلود فایل وکتور صفحه داخلی و لت سررسید اروپایی بزرگ 98 روی کلید دانلود کلیک کنید