سررسید رقعی مدل G310

سالنامه رقعی جلد دو تکه چرم و ترمو مگنت دار (روزانه - آستر بدرقه طرح سنگ - لوگو به صورت داغکوب - داخلی 70 گرم تحریر کرم - صحافی دوختی )

سررسید رقعی جلد دو تکه چرم و ترمو مگنت دار مدل G310

سررسید روزانه

قطع سررسید: رقعی

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : داغی ( داغکوب )

نوع جلد سررسید: دو تکه چرم و ترمو مگنت دار

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

"برای ورود به صفحه گالری عکس سررسید و سالنامه 98 گاموت کلیک کنید"

  • نوع:سررسید رقعی مدل G310
  • سررسید رقعی جلد دو تکه چرم و ترمو مگنت دار مدل G310:
برای دانلود اندازه صفحه داخلی و لت سررسید رقعی 97 روی کلید دانلود کلیک کنید