سررسید رقعی مدل G340

سالنامه رقعی جلد چرم مصنوعی کش دار (روزانه - آستر بدرقه طرح سنگ - لوگو به صورت لیزر - داخلی 70 گرم تحریر کرم - صحافی دوختی )

سررسید رقعی جلد چرم مصنوعی کش دار مدل G340

سررسید روزانه

قطع سررسید: رقعی

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : لیزر

نوع جلد سررسید: دو تکه چرم مصنوعی کش دار

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

"برای ورود به صفحه گالری عکس سررسید و سالنامه 98 گاموت کلیک کنید"

  • نوع:سررسید رقعی مدل G340
  • سررسید رقعی جلد چرم مصنوعی کش دار مدل G340:
برای دانلود اندازه صفحه داخلی و لت سررسید رقعی 97 روی کلید دانلود کلیک کنید