سررسید وزیری مدل G400

سالنامه وزیری جلد چرم مصنوعی (روزانه - آستر بدرقه طرح سنگ - لوگو به صورت لیزر - داخلی 70 گرم تحریر سفید - صحافی دوختی )

سررسید وزیری جلدچرم مدل G400

سررسید روزانه

قطع سررسید: وزیری

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : لیزر

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر سفید

"برای ورود به صفحه گالری عکس سررسید و سالنامه 98 گاموت کلیک کنید"

  • نوع:سررسید وزیری مدل G400
  • سررسید وزیری جلدچرم مدل G400:
برای دانلود اندازه صفحه داخلی و لت سررسید وزیری 97 روی کلید دانلود کلیک کنید