سررسید 12×17 مدل G500

سالنامه 12×17 جلد چرم (روزانه - آستر بدرقه با کاغذ بافت دار - لوگو به صورت داغکوب - داخلی 70 گرم تحریر کرم - صحافی دوختی )

سررسید 12×17 جلدچرم مدل G500

سررسید روزانه

قطع سررسید: 12×17 سانتی متر

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : لیزر

نوع جلد سررسید: چرم مصنوعی

نوع آستر بدرقه : کاغذ بافت دار

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

"برای ورود به صفحه گالری عکس سررسید و سالنامه 98 گاموت کلیک کنید"

  • نوع:سررسید 12×17 مدل G500
  • سررسید 12×17 جلدچرم مدل G500: