سررسید 98

سررسید 98 واحد سالنامه گاموت شامل انواع سرررسید روزانه ، سررسید دستیار، سررسید خبرنگاری، انواع ارگانایزر، تقویم رومیزی و ست هدیه با تنوع جلد سررسید چرم، سررسید ترمو، سررسید گالینگور، سررسید جلد سلفونی، سررسید دو تکه چرم و ترمو، سررسید جلد نرم و ... می باشد. انواع قطع سررسید شامل سررسید وزیری، سررسید اروپایی، سررسید رقعی، سررسید 17*12 و انواع قطع تقویم رومیزی شامل سایز مدرن و خشتی می باشد.