امروزه استفاده از سررسید و سالنامه اختصاصی، در بسیاری از سازمان ها، شرکت ها و… به عنوان یک روش برندینگ و تبلیغات انجام می گیرد. سررسیدها، در واقع مانند یک نوع دفتر یادداشت دارای تاریخ، چاپ و عرضه می شوند. سررسید اروپایی بزرگ مدل G130، سررسیدی تبلیغاتی دارای جلد چرم مصنوعی سرمه‌ای و طوسی، صحافی ته دوخت و… می باشد. این سررسید دارای برگه های ضمیمه شده مانند چک لیست سفر، دفترچه تلفن و… می باشد. شما می توانید جهت خرید این سررسید و محصولات دیگر، سالنامه گاموت را انتخاب نمائید.