امروزه استفاده از سررسید و سالنامه اختصاصی، در بسیاری از سازمان ها، شرکت ها و… به عنوان یک روش برندینگ و تبلیغات انجام می‌گیرد. سررسیدها، در واقع مانند یک نوع دفتر یادداشت دارای تاریخ، چاپ و عرضه می شوند. سررسید اروپایی بزرگ مدل G140، سررسیدی تبلیغاتی دارای جلد سلفونی سفید، صحافی ته دوخت و… می باشد. جلد این سررسید از نوع سلفونی می باشد و امکان اختصاصی سازی این سررسید با آستر بدرقه، چاپ لوگو و… وجود دارد.