امروزه استفاده از سررسید و سالنامه اختصاصی، در بسیاری از سازمان ها، شرکت ها و… به عنوان یک روش برندینگ و تبلیغات انجام می گیرد. سررسیدها، در واقع مانند یک نوع دفتر یادداشت دارای تاریخ، چاپ و عرضه می شوند. سررسید اروپایی بزرگ مدل G160، سررسیدی تبلیغاتی دارای جلد چرم مصنوعی  تک رنگ دو تکه خاکستری و قرمز، صحافی ته دوخت و… می باشد. این سررسید اروپایی بزرگ، امکان اختصاصی سازی با آستربدرقه، لت گلاسه و… را دارد. از این رو شما می توانید جهت سفارش سالنامه و سررسید، سالنامه گاموت را انتخاب کنید.