امروزه استفاده از سررسید و سالنامه اختصاصی، در بسیاری از سازمان ها، شرکت ها و… به عنوان یک روش برندینگ و تبلیغات انجام می گیرد. سررسیدها، در واقع مانند یک نوع دفتر یادداشت دارای تاریخ، چاپ و عرضه می شوند. سررسید اروپایی بزرگ مدل G200، سررسیدی تبلیغاتی دارای جلد چرم مصنوعی طوسی، صحافی ته دوخت و… می باشد. شما می توانید جهت اختصاصی سازی سررسید، از امکاناتی مانند اضافه کردن لت گلاسه، آستر بدرقه اختصاصی و… استفاده نمائید.