امروزه استفاده از سررسید و سالنامه اختصاصی، در بسیاری از سازمان ها، شرکت ها و… به عنوان یک روش برندینگ و تبلیغات انجام می گیرد. سررسیدها، در واقع مانند یک نوع دفتر یادداشت دارای تاریخ، چاپ و عرضه می شوند. سررسید اروپایی بزرگ مدل G210، سررسیدی تبلیغاتی دارای جلد چرم مصنوعی مشکی دور دوخت قرمز، صحافی ته دوخت و… می باشد. این سررسید اروپایی، با توجه به کیفیت مناسب چاپ و جلد می تواند گزینه مناسبی برای شرکت ها و برندینگ کسب و کارها باشد.