امروزه استفاده از سررسید و سالنامه اختصاصی، در بسیاری از سازمان ها، شرکت ها و… به عنوان یک روش برندینگ و تبلیغات انجام می گیرد. سررسیدها، در واقع مانند یک نوع دفتر یادداشت دارای تاریخ، چاپ و عرضه می شوند. سررسید اروپایی مدل G260، سررسیدی تبلیغاتی دارای جلد چرم مصنوعی دو رنگ سرمه‌ای و مشکی، صحافی ته دوخت و… می باشد. برگه های ضمیمه شده در ابتدا و انتهای سررسید عبارتند از: یکسال در یک نگاه سال 1402 و 1403 ، 2023 و 2024، مشخصات دارنده سالنامه، سایت های مهم و کاربردی، دفترچه تلفن، فضای نُت و …که صفحاتی بسیار کاربردی می باشند.