امروزه استفاده از سررسید و سالنامه اختصاصی، در بسیاری از سازمان‌ها، شرکت‌ها و… به عنوان یک روش برندینگ و تبلیغات انجام می‌گیرد. سررسیدها، در واقع مانند یک نوع دفتر یادداشت دارای تاریخ، چاپ و عرضه می‌شوند. سررسید اروپایی مدل G280، سررسیدی تبلیغاتی دارای جلد چرم مصنوعی سرمه‌ای، طوسی و مشکی، صحافی ته دوخت و… می‌باشد. این سررسید دارای جلد سخت و از متریال درجه یک در ساخت آن استفاده شده است.