امروزه استفاده از سررسید و سالنامه اختصاصی، در بسیاری از سازمان ها، شرکت ها و… به عنوان یک روش برندینگ و تبلیغات انجام می گیرد. سررسیدها، در واقع مانند یک نوع دفتر یادداشت دارای تاریخ، چاپ و عرضه می شوند. سررسید اروپایی مدل G290، سررسیدی تبلیغاتی دارای جلد چرم مصنوعی قهوه‌ای، صحافی ته دوخت و… می باشد. چاپ لوگو روی جلد سررسید اروپایی به صورت پلاک فلزی و همچنین چاپ لوگو در صفحات انجام می‌گیرد.