سازه های نمایشگاهی

سازه نمایشگاهی مجموعه ای از وسایلی است که برای غرفه آرایی و معمولا در نمایشگاه ها استفاده میشود. اسپیس فریم یکی از متداولترین ابزار مورد استفاده در نمایشگاه ها می باشد.