سال 1400 سال چه حیوانی است؟

 

سال 1400 سال گاو است. 

 

تقسیم بندی سال ها بر اساس اسامی حیوانات برگرفته از طالع بینی چینی می باشد که در حقیقت بر پایه سال های میلادی بوده و هر 12 سال یکبار تکرار می شود.

بر اساس جدولی که در زیر آمده است سال 2021 سال گاو می باشد. همچنین چون سال 2021 بیشترین مطابقت با سال 1400 را دارد از این رو سال 1400 شمسی را نیز با نماد سال گاو نامگذاری می کنند.

 

سال 1400 سال چه حیوانی است

جهت مشاهده نمونه های تقویم رومیزی 1402 کلیک کنید

 

جهت مشاهده نمونه های سررسید 1402 کلیک کنید