سررسید رقعی

 

 اندازه سالنامه رقعی حدودا 21/5 × 15 می باشد 

 

سررسید رقعی جلد دو تکه چرم و ترمو مگنت دار مدل G310

سررسید روزانه

قطع سررسید: رقعی

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : داغی ( داغکوب )

نوع جلد سررسید: دو تکه چرم و ترمو مگنت دار

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

----------

سررسید رقعی جلد چرم بندی قفل دار مدل G320

سررسید روزانه

قطع سررسید: رقعی

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  :لیزر

نوع جلد سررسید: چرم بندی قفل دار

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

---------

سررسید رقعی جلد دو تکه چرم و ترمو اریب  مدل G330

سررسید روزانه

قطع سررسید: رقعی

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : داغی ( داغکوب )

نوع جلد سررسید: دو تکه چرم و ترمو به صورت اریب مگنت دار

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

---------

سررسید رقعی جلد چرم مصنوعی کش دار مدل G340

سررسید روزانه

قطع سررسید: رقعی

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : لیزر

نوع جلد سررسید: دو تکه چرم مصنوعی کش دار

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

----------

سررسید رقعی جلد دو تکه چرم و ترمو مدل G350

سررسید روزانه

قطع سررسید: رقعی

نوع صحافی سررسید : دوختی

لوگو روی جلد سررسید  : داغی ( داغکوب )

نوع جلد سررسید: دو تکه چرم و ترمو به صورت اریب

نوع آستر بدرقه : 120 گرم تحریر طرح سنگ

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

----------

سررسید ارگانایزر رقعی جلد ترمو مگنت دار مدل G360

سررسید روزانه

قطع سررسید: رقعی

نوع صحافی سررسید : کلاسوری

لوگو روی جلد سررسید  : داغی ( داغکوب )

نوع جلد سررسید: ترمو مگنت دار

برگه اول و آخر به صورت برگه فانتزی با طلاکوب

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

----------

سررسید ارگانایزر رقعی جلد ترمو مگنت مخفی مدل G370

سررسید روزانه

قطع سررسید: رقعی

نوع صحافی سررسید : کلاسوری

لوگو روی جلد سررسید  : داغی ( داغکوب )

نوع جلد سررسید: ترمو مگنت مخفی

برگه اول و آخر به صورت برگه فانتزی با طلاکوب

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

----------

 

سررسید ارگانایزر رقعی 3لتی جلد ترمو مگنت دار چرخشی مدل G380

سررسید روزانه

قطع سررسید: رقعی

نوع صحافی سررسید : کلاسوری

لوگو روی جلد سررسید  : داغی ( داغکوب )

نوع جلد سررسید: ترمو مگنت دار چرخشی

برگه اول و آخر به صورت برگه فانتزی با طلاکوب

نوع کاغذ داخلی سررسید : 70 گرم تحریر کرم

 

 

 واحد سالنامه گاموت