نایلون

نایلون تبلیغاتی به مجموعه نایلون هایی اطلاق می شود که بر روی آن ها چاپ اختصاصی انجام میگیرد ، این چاپ می تواند به صورت تکرنگ ، دو رنگ یا رنگی باشد که به روش های چاپ افست ، چاپ فلکسو و چاپ هلیو انجام می شود.

نایلون های تبلیغتی به 3 دسته اصلی زیر تقسیم می شوند :

1-نایلون دسته موزی ( دسته تقویت ) 

2- نایلون دسته بندی 

3- نایلون دسته دار ( دسته رکابی )

استفاده از نایلون با تبلیغات شما می تواند یک تبلیغ ماندگار باشد .

واحد سالنامه گاموت نیز برای ارسال سررسید ، سالنامه و تقویم رومیزی خود از نایلون اختصاصی استفاده می کند .

  • نوع:نایلون
  • نایلون: