امروزه استفاده از سررسید و سالنامه اختصاصی، در بسیاری از سازمان‌ها، شرکت‌ها و… به عنوان یک روش برندینگ و تبلیغات انجام می‌گیرد. سررسیدها، در واقع مانند یک نوع دفتر یادداشت دارای تاریخ، چاپ و عرضه می‌شوند. سررسید اروپایی بزرگ مدل G230، سررسیدی تبلیغاتی دارای جلد چرم مصنوعی طرح پوست ماری سرمه‌ای، صحافی ته دوخت و… می‌باشد. فرمت تاریخ سررسید، روزانه و حک لوگو روی جلد آن به صورت پلاک فلزی می‌باشد.