امروزه استفاده از سررسید و سالنامه اختصاصی، در بسیاری از سازمان‌ها، شرکت‌ها و… به عنوان یک روش برندینگ و تبلیغات انجام می‌گیرد. سررسیدها، در واقع مانند یک نوع دفتر یادداشت دارای تاریخ، چاپ و عرضه می‌شوند. سررسید اروپایی مدل G240، سررسیدی تبلیغاتی دارای جلد چرم مصنوعی طرح سنگی مشکی، صحافی ته دوخت و… می‌باشد. این سررسید دارای فضای کافی برای نگارش و از جهت سایز مناسب می‌باشد.