امروزه استفاده از سررسید و سالنامه اختصاصی، در بسیاری از سازمان‌ها، شرکت‌ها و… به عنوان یک روش برندینگ و تبلیغات انجام می‌گیرد. سررسیدها، در واقع مانند یک نوع دفتر یادداشت دارای تاریخ، چاپ و عرضه می‌شوند. سررسید وزیری مدل G430، سررسیدی تبلیغاتی دارای جلد چرم مصنوعی تک رنگ صحافی ته دوخت و… می باشد. حک لوگو روی سررسید وزیری به صورت پلاک فلزی و فرمت تاریخ آن روزانه می‌باشد.