امروزه استفاده از سررسید و سالنامه اختصاصی، در بسیاری از سازمان ها، شرکت‌ها و… به عنوان یک روش برندینگ و تبلیغات انجام می‌گیرد. سررسیدها، در واقع مانند یک نوع دفتر یادداشت دارای تاریخ، چاپ و عرضه می‌شوند. سررسید وزیری مدل G440، سررسیدی تبلیغاتی دارای جلد چرم مصنوعی تک رنگ ، صحافی ته دوخت و… می‌باشد. فرمت تاریخ این سرسید روزانه و حک لوگو روی جلد به صورت پلاک فلزی می‌باشد. شما می توانید جهت اختصاصی سازی سفازش های سررسید خود، از افزودنی هایی مانند آستر بدرقه سررسید، چاپ لوگو در صفحات و … استفاده نمائید.