امروزه استفاده از سررسید و سالنامه اختصاصی، در بسیاری از سازمان ها، شرکت ها و… به عنوان یک روش برندینگ و تبلیغات انجام می گیرد. سررسیدها، در واقع مانند یک نوع دفتر یادداشت دارای تاریخ، چاپ و عرضه می شوند. سررسید دستیار مدل G630، سررسیدی تبلیغاتی دارای جلد چرم مصنوعی طوسی، صحافی ته دوخت و… می باشد. از ویژگی‌های بارز این سررسید می‌توان به چاپ 2 رنگ مشکی – قرمز داخل سررسید، قطع اروپایی بزرگ، سررسید لب گرد و ماهشمار به همرای فضای یادداشت می‌باشد.