امروزه استفاده از سررسید و سالنامه اختصاصی، در بسیاری از سازمان‌ها، شرکت‌ها و… به عنوان یک روش برندینگ و تبلیغات انجام می‌گیرد. سررسیدها، در واقع مانند یک نوع دفتر یادداشت دارای تاریخ، چاپ و عرضه می‌شوند. سررسید دستیار مدل G640، سررسیدی تبلیغاتی دارای جلد چرم طرح میخی مشکی، صحافی ته دوخت و… می‌باشد. نوع کاغذ مورد استفاده در سررسید دستیار 70 گرم تحریر کرم می‌باشد.