امروزه استفاده از سررسید و سالنامه اختصاصی، در بسیاری از سازمان ها، شرکت‌ها و… به عنوان یک روش برندینگ و تبلیغات انجام می‌گیرد. سررسیدها، در واقع مانند یک نوع دفتر یادداشت دارای تاریخ، چاپ و عرضه می شوند. سررسید دستیار مدل G650، سررسیدی تبلیغاتی دارای جلد چرم طرح دار سرمه‌ای، صحافی ته دوخت و… می‌باشد. مشخصات فنی سررسید عبارتند از : چاپ 2 رنگ مشکی و قرمز داخل سررسید، قطع اروپایی بزرگ، سررسید لب گرد، ماه ‌شمار به همرای فضای یادداشت، پلاک آویز مشکی مات از روبان سررسید و …