امروزه استفاده از سررسید و سالنامه اختصاصی، در بسیاری از سازمان ها، شرکت ها و… به عنوان یک روش برندینگ و تبلیغات انجام می گیرد. سررسیدها، در واقع مانند یک نوع دفتر یادداشت دارای تاریخ، چاپ و عرضه می شوند. سررسید مدل 690، سررسیدی تبلیغاتی دارای جلد چرم مصنوعی قهوه‌ای، صحافی ته دوخت و… می باشد. برگه‌های ضمیمه شده در ابتدا و انتهای سررسید شامل اصطلاحات مفید بازرگانی، سایت های مهم و کاربردی، علائم اختصاری تجارت بین الملل و … می‌باشد.