امروزه استفاده از سررسید و سالنامه اختصاصی، در بسیاری از سازمان ها، شرکت ها و… به عنوان یک روش برندینگ و تبلیغات انجام می گیرد. سررسیدها، در واقع مانند یک نوع دفتر یادداشت دارای تاریخ، چاپ و عرضه می شوند. سررسید اروپایی بزرگ مدل G100، سررسیدی تبلیغاتی دارای جلد چرم مصنوعی طوسی، صحافی ته دوخت و… می باشد. شما می توانید جهت اختصاصی سازی این سررسید، از موارد افزودنی مانند چاپ لوگو روی جلد سررسید، آستر بدرقه اختصاصی و… استفاده کنید. سررسید اروپایی بزرگ مدل G100 به عنوان یکی از برترین مدل های سالنامه گاموت شناخته می شود.