امروزه استفاده از سررسید و سالنامه اختصاصی، در بسیاری از سازمان ها، شرکت ها و… به عنوان یک روش برندینگ و تبلیغات انجام می گیرد. سررسیدها، در واقع مانند یک نوع دفتر یادداشت دارای تاریخ، چاپ و عرضه می شوند. سررسید اروپایی بزرگ مدل G120، سررسیدی تبلیغاتی دارای جلد چرم مصنوعی مشکی و آبی، صحافی ته دوخت و… می باشد. یکی از مهم ترین ویژگی های این سررسید، امکان اختصاصی سازی سررسید اروپایی بزرگ مدل G120، با استفاده از افزودنی هایی مانند آستر بدرقه اختصاصی، چاپ لوگو در صفحات سررسید، چاپ لوگو روی جلد و… می باشد. در این سررسید، برگه های ضمیمه شده مانند دفترچه تلفن، فضای نت و… موجود می باشند و شما می توانید جهت خرید این سررسید، سالنامه گاموت را انتخاب کنید.