امروزه استفاده از سررسید و سالنامه اختصاصی، در بسیاری از سازمان ها، شرکت ها و… به عنوان یک روش برندینگ و تبلیغات انجام می گیرد. سررسیدها، در واقع مانند یک نوع دفتر یادداشت دارای تاریخ، چاپ و عرضه می شوند. سررسید اروپایی بزرگ مدل G190، سررسیدی تبلیغاتی دارای جلد ترمو تک رنگ طوسی لب لاک ، صحافی ته دوخت و… می باشد. شما می توانید برای اختصاصی سازی این سررسید، از افزودنی هایی مانند لت گلاسه، آستر بدرقه و… استفاده نمائید.