امروزه استفاده از سررسید و سالنامه اختصاصی، در بسیاری از سازمان ها، شرکت‌ها و… به عنوان یک روش برندینگ و تبلیغات انجام می‌گیرد. سررسیدها، در واقع مانند یک نوع دفتر یادداشت دارای تاریخ، چاپ و عرضه می‌شوند. سررسید وزیری مدل G420، سررسیدی تبلیغاتی دارای جلد چرم مصنوعی تک رنگ، صحافی ته دوخت و… می‌باشد. در مشخصات سررسید وزیزی مشاهده می‌کنید از بهترین کاغذ و آستر بدرقه در تولید آن استفاده شده است.