امروزه استفاده از سررسید و سالنامه اختصاصی، در بسیاری از سازمان‌ها، شرکت‌ها و… به عنوان یک روش برندینگ و تبلیغات انجام می‌گیرد. سررسیدها، در واقع مانند یک نوع دفتر یادداشت دارای تاریخ، چاپ و عرضه می‌شوند. سررسید ارگانایزر مدل G530، سررسیدی تبلیغاتی دارای جلد چرم مصنوعی آجری، صحافی کلاسوری و… می‌باشد. برگه های ضمیمه شده در ابتدا و انتهای سررسید شامل مشخصات دارنده سالنامه، تعطیلات رسمی سال 1402، یکسال در یک نگاه سال 1402 و 1403 ، 2023 و 2024 و … می‌باشد.